Omnes viae Romam Ducunt

Pre rimskog osvajanja,na području današnje Vojvodine i Srbije živeli su indoevropski narodi ilirskog,tračkodačkogkeltskog porekla.Od ilirskih(panonskih)plemena,ovde su živeli Amantini i Breuci,od tračko-dačkih plemena Agatirzi,Geti,Dačani i Singi, a od keltskih plemena Skordisci,Boji i Eravisci.Kasnije se doseljavaju Rimljani,SarmatiGoti.Od sarmatskih plemena,ovde su živeli Jazigi,Roksolani i Limigani.

Nakon Rimskog osvajanja Balkana i porobljavanja toliko naroda koji su živeli na ovom prostoru,rimski vladari su uzdižući svoj zavičaj do najviših nivoa iza sebe ostavili Sirmijum,Singidunum,Viminacijum,Feliks Romulijanu,Naisus,Medijamu,Neoplantu i druge antičke gradove na tlu Srbije čija arhitektura predstavlja krunu Rimskog graditeljstva.Ako tome dodamo i podatak da je na tlu Srbije rođeno i 18 Rimskih imperatora,nema sumnje da je reč o prostoru impresivnih tragova Rimske imperije koja me je posebno fascinirala kroz prikazivanje serija i filmova Rim,Imperija,Spartak,Ben Hur..

Gamzigrad predstavlja rezidenciju rimskog cara Gaja Valerija Maksimijana Galerija 293-311 zeta Dioklecijana koja nikad nije završena jer stradala od najezde varvara…

640px-The_Fortifications_at_Felix_Romuli

Romuliana.jpg

Sirmijum današnja Sremska Mitrovica bio je antički grad i jedan od četiri prestonice Rimskog carstva,nikao je na ušću Bosuta u Savu na južnim obroncima Fruške Gore u 1 veku.Pretpostavlja se da su ga osnovali Iliri.Zahvaljujući reci i plovidbi grad se brzo razvijao i rastao.Sedam vladara Rimskog carstva rođena su u Sirmijumu i njegovoj okolini:Trajan Decije,Aurelijan,Prob,Maksimijan,Hostilijan,Konstantin II i Gracijan.

640px-Sirmium%2C_Imperial_Palace.jpg

Grad je bio sedište provincije Donja Panonija,povremena rezidencija,episkopski centar i moćni logor legionara koji su branili carstvo od upada varvarskih plemena,to je bilo u periodu od I do IV veka nove ere.

Trkac_sa_sirmijumskog_hipodroma.jpg

Sirmijum je postao prestonica Rimskog carstva 1.marta 293 godine za vreme vladavine Galerija…Grad je bio prestonica nekoliko decenija.

U IV veku pominje se kao najlepši i najbogatiji grad Ilirika od IV do VI veka napredak Sirmijuma su prekinuti tada česti napadi Varvara,Gota,Hunam Gepida.Završni udarac zadali su Avari 505 godine posle čijeg je razornog napada stanovištvo pobeglo a grad zapaljen.U srednjem veku kada je obnovljen bio je poznat kao grad sv Dimitrija po čemu je dobio ime.

640px-Sremska_Mitrovica_-_The_ruins_of_I

Sirmijum je imao dva mosta sa kojima je bila premošćena reka Sava na to ukazuju istorijski izvori mosta Ad Basante prema Bosni se nalazio na trasi nešto severnije od starog pontonskog mosta u Sremskoj Mitrovici..Posle 303 godine Sirmijum postaje važan hrišćanski centar i dosad je otkriveno osam hrišćanskih hramova od kojih su najpoznatiji oni posvećeni Sv.Irineju.Sv.Dimitriju i Sv.Sinenotu. 

Imperatori iz Srbije

Jedan je zapamćen kao najveći progonitelj hrišćanstva,a drugi ga je proglasio zvaničnom religijom.Zajedničko im je da su obojica rođena na tlu današnje Srbije.Reč je o cezaru i avgustu Galeriju,rođenom u Gamzigradu iznad Zaječara,i Nišliji Konstantinu I zvanom Veliki.Pored njih na području današnje Srbije rođeni su i Konstancije Hlor,Licinije,Vetranion,Trajan Decije,Aurelijan,Probus,Maksimiljan Herkulije,Konstancije II,Gracijan,Jovijan,Hostilijan,Maksimin Daja,Konstancije III,Klaudije II Gotski,Flavije Sever i Justinijan.

Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg

Konstantin Veliki(latinski:Flavije Valerije Aurelius Constantinus Augustus)Rođen je 27. februara 272.n.e.u gradu Naisus,pokrajina Mezija(današnji Niš,Srbija),umro 22.maja 337.n.e.)blizu grada Nikomedija,pokrajina Bitinija(današnji Izmit,Turska).

Također poznat kao Konstantin I ili Sv.Konstantin,bio je rimski car od 306.n.e. do 337. godine n.e..Konstantin je bio sin Flavija Valerija Konstancija,oficira rimske vojske,i njegove supruge Helene.Njegov otac je postao Cezar,zamenik cara na zapadu od 293.godine.Konstantin je poslan na istok,gdje je postao vojni tribun za vrijeme cara Dioklecijana i Galerija.Konstantin je 305.godine podignut na rang Augustusa,glavnog vladara zapadnog dijela rimskog carstva.Tada je posetio svoga oca u Britaniji.Priznat kao car od strane vojske,nakon smrti oca 306.godine,Konstantin je izašao kao pobednik u seriji građanskih ratova protiv careva Maksencija i Licinija,te je postao jedini vladar zapada i istoka 324.godine.

Kao car,Konstantin je donio mnoge administrativne,finansijske,društvene i vojne promene za jačanje carstva.Također je odvojio civilnu i vojnu vlast.Novi zlatnik,solidus,uveden je u borbi protiv inflacije.To će postati standard za vizantijske i evropske valute više od hiljadu godina.Konstantin je prvi rimski car koji je prešao na Hršćanstvo,te je imao značajnu ulogu u proglašenju Milanskog edikta,koji je proglasio versku toleranciju u cijelom carstvu.U vojnim pitanjima rimska vojska je reorganizovana,te se sastojala od vojnika koji su bili u garnizonima,a bili su sposobni da se suprotstave unutrašnjoj pretnji i Varvarskoj invaziji. 

U doba Konstantina označena je posebna epoha u istoriji Rimskog carstva.On je sagradio novu carsku rezidenciju u Vizantijumu i nazvao ga Novi Rim.Međutim,u Kostantinovu čast,rimljani su ga nazvali Konstantinopolj,koji će kasnije biti glavni grad onoga što je danas poznato kao Vizantija za više od hiljadu godina.Zbog toga,on se smatra osnivačem Vizantije.Njegova više neposredna politička zaostavština je to,što je ostavio carstvo svojim sinovima,kada je zamenio Dioklecijanovu tetrarhiju sa principom dinastičkog nasleđa.Njegov ugled cvetao je za vreme vladavine njegove dece i stolećima nakon njegove vladavine.Srednjovekovna crkva ga je potvrdila kao uzora vrline,dok su ga sekularni vladari vidjeli kao simbol carskog legitimiteta i identiteta.Počevši sa renesansom,bilo je više kritičnih procena njegove vladavine,a kritičari ga predstavljaju kao despotskog tiranina.

Kasniji istoričari dovode u pitanje iskrenost njegove hrišćanske vere.Oni su predstavili Konstantina kao pametnog i spretnog u spletkarenju političara koji je shvatio političku moć jedinstvene religije kao što je hrišćanstvo.

Car Konstantin se s pravom naziva najvažnijim carem kasne antike.Njegova moćna ličnost položila je temelje post-klasičnoj evropskoj civilizaciji.Konstantinova vladavina je bila sadržajna i vrlo dramatična.Pobeda u bici na milvijanskom mostu smatra se među odlučujućim trenucima u istoriji svijeta.Legalizacija i podrška hrišćanstvu i njegovo utemeljenje Novog Rima u Vizantiji spadaju među najznačajnije odluke ikada napravljene od strane jednog evropskog vladara.Činjenica da je deset vizantijskih careva nakon njega nosilo njegovo ime može poslužiti kao dokaz njegove važnosti i ugleda koji je uživao.

Trajanova Tabla 

Trajanova tabla je posvećena rimskom caru Trajanu urezan na isklesanoj steni koja se nalazi iznad đerdapske klisure.Ova tabla je deo ansambla rimskih spomenika na takozvanom rimskom putu kojem pripada i ostaci mosta kojeg je Trajan sagradio preko Dunava i nalazi se u nacionalnom parku Đerdap kod Kladova.

585px-Tabula_Traiana.jpg

Izgradnjom hidroelektrane Đerdap potopljen je rimski put a Trajanova tabla je postavljena kao spomenik bivšim  vremenima…

Viminacijum

Viminacijum he arheoliško nalazište u blizini starog Kostolca,rimski radni logor nastao u I veku i trajao do VII veka kao glavni grad rimske provincije Gornje Mezije koja je obuhvatala najveći deo Srbije,severnu Makedoniju i deo sevorozapadne Bugarske.

640px-Viminatium.jpg

Bio je sedište episkopa u IV veku a kasnije dobija status mitropolije a prvi mitropolit je bio Amant koji se pominje kao učesnik sabora u Sardici današnjoj(Sofiji)343god.Nakon najezde varvara grad je razoren 441god.a obnovljen 535god za vreme cara Justijana a sa dolaskom Slovena nastaje naselje Braničevo.

6782677364_e2058c4fdf_z.jpg

Medijana

Arheološki lokalitet u istočnom delu današnjeg Niša pokraj puta za Nišku banju tokom rimskog carstva bilo jer lukzuzno predgrađe grada vojnog logora Nais gde je pored reke Nišave i termalnih izvora bio sagrađen velelepni carski letnjikovac,a tokom IV veka najezdom Varvara uništen i tokom vekova zaboravljen.

Medijana_mozaik.jpg

Tarunum

Rimsko naselje u provinciji donje Panonije  koje se nalazilo na teritoriji današnjeg Zemuna na Gardoškom bregu obuhvatalo je i tvrđavu i nekropolu.Razvilo se na starom keltskom utvrđenju tokom I i trajalo do IV veka…

640px-Roman_sarcophagus_Zemun.JPGSrbija i Rimska država su jako povezani..Rimljanima je trebalo stotinak godina da pokušaju pobediti Srpska plemena..Pošto im to nije proslo za rukom učinili su to davši im RIMSKO GRADJANSKO PRAVO…To je za ono vreme bila najveća privilegija…Dobivši to Srbi su postali okosnica Rimske države…Plinije je u svojim spisima zapisao spisak za mobilizaciju SRPSKIH plemena koje i danas postoje…Takodje postoji sačuvan i platni spisak Rimske legije po prezimenima gde vidimo sastav te jednice,Srpska imena…Jako brzo su Srbi preuzeli primat u Rimskoj vojsci i tako postali nosioci Rimskog Carstva..14-16 Rimskih imperatora je sa ovih nasih Srpskih podrucja dok iz Galije samo 2…..

Postoji podatak jednog od imperatora da je uzeo SRBE preko Dunava da popuni sve legije Rimskog Carstva 350.000 ljudi…..

Rimljani su svoju zemlju podelili na oblasti(trakija,dakija,makedonija,galija,britanija.)i stanovnike tih područja su zvali po tim oblastima.Kažu oni i nacije i plemena koja tu žive ali ih zovi po oblastima…Primer,za Makedoniju su naveli 150 plemena i nacija koje tamo su živele….

Prva Srpska drzava i nastaje na osnovama Rimskog Carstva…

Hvala na pažnji svako dobro živi i zdravi bili !!!

Autor:Goran Popnovakov 2016

Advertisements