SLOVENSKI BOGOVI

 

Slovenske bogove jako je teško klasifikovati. Njihove funkcije često se mešaju, a sama njihova priroda je neizdiferencirana. Zbog toga nije moguće slediti neku od matrica kojom se najčešće sistematizuju mitologije ostalih naroda,kao što je recimo astrološka matrica ili matrica kabalističkog Drveta života. Zato smo bogove Slovena klasifikovali na dva načina, kao one tradicionalne i kao one netradicionalne. Da bi podela bila preciznija tradicionalne smo podelili na Kijevski i Polapski panteon, kao i na bogove koji su se obožavali na drugim teritorijama.

vij

Kijevski panteon je,naravno vezan za Istočne Slovene, a polapski je bio vezan za Slovene koji su živeli između reke Odre i Labe, dok je njihova granica na severu bila Baltičko more. Polapski panteon, međutim, obuhvata mnogo širu teritoriju na kojoj su živela mnoga plemena kao što su Polabljani, Obotri i mnogi drugi.

images-3             images-2

U netradicionalna božanstva spadaju pretežno božanstva slovenskog vedizma, neopaganskog pokreta koji je zasnovan na knjigama Aleksandra Asova i Jurija Miroljubova. Međutim, u netradicionalne bogove stavili sam i one čija je tradicionalnost diskutabilna, odnosno, za koje se ne može sa sigurnošću tvrditi da su slovenskog porekla.

svetovid

Postoji mnogo načina na koje se mogu klasifikovati božanstva slovenske mitologije. Osim klasične, geografke podele može se izvšriti i podela po tradicionalnosti, odnosno, autentičnosti slovenskih božanstava. Potreba za ovakvom podelom ukazala se nedugo posle nastanka slovensko-vedskog neopaganskog pokreta čiju su rodonačelnici Jurij Miroljubov i Aleksandar Asov. Ako uzmemo u obzir podelu po tradicionalnosti, odnosno autentičnosti, slovenske bogove možemo podeliti u tri osnovne grupe.

Svarog.jpg

U prvu grupu spadaju ona božanstva za koja sa sigurnošću možemo tvrditi da su deo slovenske verske tradicije tj. da su to bogovi koji su imali svoje hramove,sveštenike i poštovaoce. U ovu grupu, spadali bi, recimo, Veles, Svetovid, Radgost i ostali bogovi koje možemo nazvati tradicionalnim božanstvima.

107581_orig.jpg

U drugu grupu spadaju bogovi čije je slovensko poreklo diskutabilno i bogovi  za koje se postavlja pitanje da li su božanstva po sebi ili su njihova imena zapravo samo drugi nazivi već postojećih božanstava. Ovoj grupi mogli bi da pripadaju Horz, Devana, Zizileja (čije je ime, najverovatnije samo jedno od imena boginje Žive) itd. Poslednja, treća grupa obuhvatala bi božanstva za koja sa sigurnošću možemo tvrditi da nisu izvorno slovenska već da su preuzeta iz nekog drugog religijskog sistema. Iako imena ovih entita postoje u različitim varijacijama i u slovenskom jeziku, nemamo nikakve materijalne dokaze da su Sloveni obožavali ova božanstva.

kupalo2

 U treću grupu, dakle, spadaju božanstva slovenskog vedizma, pokreta o kome je već bilo reči u uvodnom izlaganju. Božanstva koja su na ovaj način postala deo slovenske mitologije svoje poreklo imaju u Rig vedi i ostalim svetim indijskim spisima. Krišnji, Višnji i Mater Sva samo su neki od bogova koji su svoje mesto našli u neopaganskom sistemu slovenskog vedizma.

hqdefault.jpg

Između ostalih, tu je i Indra, koga ćemo ovom prilikom pažljivije proučiti.Za kraj božanstva koja se samo uzgredno spominju u izvorima o staroj slovenskoj religiji.                                        

                                                         Kijevski panteon

Image result for KIJEVSKI PANTEON                Image result for slovenski bogovi

                 (Perun Dažbog MokošVeles  Stribog Horz  Simargl )

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%9a%d0%b5              Image result for KIJEVSKI PANTEON

                                                          Polapski panteon

Image result for Polapski panteon             Image result for Polapski panteon

          (Svetovid Radgost Živa Svarožić Prov Pripegala Podaga

                                        Ostala tradicionalna božanstva

Image result for boginja vesna          Image result for boginja lada

(Svarog Vesna Gerovit Lada Morana Triglav Crnobog Mati Sira Zemlja Lela )

mater-sva         mokos

(Belobog Devana Koledo Krišnji Kupalo Traja Mater Sva Rod Višnji Voden Zlata Maja )

crnbog.jpg

(Crnoglav Jula Pizmar Porevit Rinvid Turipid Turuvid Zizilelija Eži Leto)

Eto ukratko o slovenskim bogovima koji su vekovima bili životne vodilje svakog slovenskog plemena od Baltičkog do Crnog mora i Balkana. Do pojave hrišćanstva ! Preuzeto sa mreže da bi se ispunila forma članka i samog sajta. Hvala na pažnji, živi i zdravi bili !

Autor:Goran Popnovakov 2016

Advertisements