Na kamenoj steni u podnožju Fruške Gore, na mestu današnje tvrđave od davnina su postojala vojna utvrđenja, a poslednja arheološka istraživanja ukazuju da je istorija ovog lokaliteta duga više od 200 hiljada godina. Kelti su na ovom mestu boravili između 3.i 4.veka pre nove ere. U rimsko doba, u 1.veku nove ere, između Petrovaradina i današnje Sremske Kamenice postojalo je utvrđenje Cusum. U doba Vizantije na istom mestu postoja je tvrđava Petricon. U 8.veku današnji Petrovaradin je bio u frančkoj državi,a od 9. veka u sastavu srednjevekovne ugarske države. Turci zaposedaju tvrđavu 1526.godine.

Image result for petrovaradinska tvrđava

Tursko utvrđenje, nakon 160 godina,(1687.)osvojili su austrijanci i carski dvor procenjuje dugu borbu za prevlast u Podunavlju.Austrija 1692. godine započinje podizanje novog fortifikacijskog utvrđenja,danas Petrovaradinske tvrđave. Gradnja tvrđave trajala je 88 godina, do 1780. godine. Građena je u vreme vladavine austrijskih careva Leopolda I, Josifa I, Karla IV, Marije Terezije i Josifa II, po sistemu građenja markiza Sebastijana Vobana(16533.-1707.), francuskog vojskovođe,arhitekte i pisca. Voban nije imao priliku da poseti gradilište tvrđave. Po ovom sistemu građene su mnoge tvrđave u Evropi, a Petrovaradinska je najveća, prostire se na vise od 110 hektara i naočuvanija je. Posebnost ovog sistema su visoki i strmi bedemi,grudobrani i duboki minirani šančevi, sve opasano vodenim šančevima i kanalima sa pokretnim mostovima, kontrolnim kapijama.

Image result for petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinska tvrđava građena je po planovima Kajzersferda i Marsilija a vojni graditelji su bili Vamberg, Gisenbir, Doksat, Manet i Šreder, sve ugledna imena vojne arhitekture austrijske carevine. Posebno je značajno podzemlje Tvrđave na četiri sprata, sa 16 kilometara hodnika i domorišta kao i veliki bunar, kao rezerva snabdevanja vodom u slučaju duže opsade tvrđave. Obilazak podzemnih galerija preporučuje se uz stručne vodiče Muzeja grada Novog Sada.Po jednoj legendi ime Petrovaradin je dobijeno iz više reči- “ Petra “ na latinskom znači stena,“ var “ je na mađarskom grad, a“ din “ na turskom vera, iz čega je izvedeno Petrovaradin,“grad na steni čvrst kao vera“.

Image result for petrovaradinska tvrđava

Po jednoj legendi ime Petrovaradin je dobijeno iz više reči -“ Petra “ na latinskom znači stena,“ var „je na mađarskom grad, a“ din „na turskom vera, iz čega je izvedeno Petrovaradin, „grad na steni čvrst kao vera „.

Image result for petrovaradinska tvrđava

Hvala na pažnji svako dobro, živi i zdravi bili !!!

Autor:Goran Popnovakov 2016

Advertisements