MEŠTRI


Image result for medicina u 19 veku

Kroz istoriju čovečanstva od drevnog Egipta, stare Grčke, Rima, Kine i Afrike uvek su postojali nadareni meštri, vidari, vračevi i šamani koji su bili u direktnom spoju sa prirodom i bogovima koji su bili gospodari života i smrti. Lečili su ljude sa posebno napravljenim napicima, čudnih sastojaka i neprijatnih mirisa, neretko sa ritualima i žrtvovanja životinja u svrhu izlečenja i život bolesnika ! Posebno su bili vešti kod lečenja ubodnih rana i nameštanja kostiju u bitkama koje su se vodile odvajkada, imali su posebno mesto u društvu poštovani i veličani kao bogovi. U staroj Kini lečenje akunpunkturom je bilo drugačije od primitivnih metoda šamana i vidara. Gde su vešti doktori tankim iglama tačno na određeno mesto, i pritiskom uticalo na tačku koja je bila u prekidu i tako stimusalo i pokrenulo izlečenje.

Image result for akupunktura

Koja je svoje mesto našlo kao alternativno i tradicionalno lečenje u novijim vremenima.

Image result for acupuncture

U mračnim vremenima srednjeg veka sa kratkim životnim vekom, ljudi su živeli u siromaštvu, prljavštini i nespravnom vodom u prenatrpanim gradovima Evrope. Gde su kao glavni krivci širenju zaraznh bolesti i epidemiju kuge, velikih boginja i drugih bolesti bili legla pacova, a ljudi umirali u mukama i agoniji. Dok je drugi krivac bilo neznanje i nemar o zdravlju, koje je pobilo pola Evrope tadašnjeg sveta.

Image result for kuga u srednjem svetu

Bilo je učenih ljudi koji su mogli sprečiti širenje bolesti, ali su se bojali zbog verskog fanatizma koga je propagirala sveta inkvizicija i lova na veštice i drugih nečastivih metoda koji su razni meštri sprovodili po njihovom ubeđenju i shvaćanju ?!

Image result for inkvizicija

Jedan od njih je bio i poznati doktor, alhemičar i prorok Nostradamus koji je prvi otkrio vezu između higijene i bolesti i da bi 90% bile uništeno primenom lične higijene i u ishranu ubacile što više voća i povrća ka preventivu za zdrav i dug život. Vekovi su prolazili a širenja ludila crkve i inkvizicije spasle u doba romantizma u zemljama Francuske, Španije, Engleske sa pojavom novih stilova oblačenja i pisanja nezaboravnih arija i opera, i nauka je našla zasluženo svoje mesto u svim društvima. Tadašnji doktori na osnovama starih vidara gde se znanje i metoda lečenja prenosilo s kolena na kolena, nastale su nove i sa pojavom struje i prve operacije na svim delovima tela ?!

Image result for medicina u 19 veku

Ratovi koji su se vodili kroz istoriju i nova oružja koja su se izmišljala a povrede bivale sve veće i komplikovanije. A njihovo lečenje često bile bez uspeha usled smrtnosnih rana koje su nastajale, gde su hrabri doktori i bolničarke izneli najveći teret u spasavanju povređenih…

Image result for doktori u 1 svetskom  ratu

Sredinom XX veka počela je prava ekspanzije novih metoda lečenja zaraznih bolesti koje su vekovima bile neizlečive poput kuge, velikih boginja i meningitisa sa vakcinacijom stanovništa širom sveta. Mnogo novca se ulaže svake godine kroz fondove svake države koje finansiraju pronalaženju novih lekova i metoda izlečenja putem eksperimentalnih operacija na srcu, mozgu…

Image result for vakcinacija u 20 veku

Doktori iz svake oblasti medicine i specijalizacije za koje su školuju su preskupe u svakoj državi sveta. Vlada manjak doktora i medicinskog osoblja, zarade koje premašuju petocifrene iznose kao rezultat politike kapitalizma gde sve plaća pa tako i zdravlje koje je najskuplje. Naš zdrastveni sistem nije loš ali je postao previše skup i samo je bleda senka nekadnjeg od bivših EX YU država, gde je on bio besplatan sa posebnim fondovima koje su sve firme uplaćivale za dobrobit svih.

Image result for zdravstvo u  ex yu

Naši vrsni eksperti u raznim oblastima medicine su veoma traženi kao poželjan kadar svake bolnice u svetu, jer znaju da su naši doktori i sestre i znanje koje steknu školovanjem i sistemom rada oni u pojedinim oblastima kaskaju za nama. Manjak doktora i medicinskog osoblja polako ali sigurno postaju deficitarno zanimanje u našoj državi, jer bolji život i potraga za zaradom nalaze u EU i Amerike.

Image result for naši doktori u svetu

Samim tim se stvaraju liste čekanja bolesnih a zakazane operacije otkazuju do dolaska drugog lekara iz drugih gradova ili po završetku školovanja novog kadra bez iskustva ?! Sistem vrednosti je poremećen kao i platni razredi gde su banalni poslovi više plaćeni od profesora i doktora fakulteta ili sudija koje direktno utiču na zdravlje i sudbinu svakog pacijenta i čoveka pojedinačno ?!

Image result for zdravstvo karikatura

Trebalo bi uvesti platne razrede gde bi se stručnost i znanje cenilo i adekvantno platilo a da ne bi se dolazilo u iskušenje za dobijanje mita i širenja korupcije stroga zakonska ako treba i dragonska pravila kao u Kini. Možda bi ako ne potpuno onda bar usporilo odlazak mozgova i školovanih kadrova. Ali ovo je Srbija i teško bi se to održalo jer u narodu vlada verovanje da doktora, a posebno sestru treba počastiti kao čin zahvalnosti zbog izlečenja i ozdravljenja naših najmilijih ?!

Autor:Goran Popnovakov 2016