IKONOPISCI


Lepa umetnost izražavanja crtanja i slikanja naših svetaca koji su naši poznati slikari i unazad godinama verno prikazivali na ikonama koje krase svaku kuću, crkvu, manastire ili druge objekte koje vernici stavljaju na… Nastavite sa čitanjem