PAPUČAR


Reč papučar ima više značenja od zanatlije do pogrdnog naziva za slugu, mlakonju ili sekapersu u kući, predmet za podsmevanje i udaranje po glavi od strane žene koja naređuje… Papučar je onaj čovek… Nastavite sa čitanjem