ALDUMAŠ


Pre prvih petlova kad zora nije još nije svanula baba se spremi za vašar za Rumu reče Sosi da treba da ode sa kumom da kupe neke špecije za njivu i još što… Nastavite sa čitanjem