KUVANO VINO


–  Jao što je zima danaske kanda ću se razboleti, viče Steva kad je usto svojoj ženi Mari pa se stade nameštati do šporeta da se zgreje da može valjda bi u rernu… Nastavite sa čitanjem