NAŠA RUKOVANJA


Tih godina kad smo bili derani i kad smo tek počeli ponegdi da zalazimo po raznim ćumezima i kvartovima našeg grada kad je to bilo prosto milina kad se negdi pojaviš onako sa… Nastavite sa čitanjem