PROPUŠTENE PRILIKE


U životu koliko ima propuštenih prilika to niko nezna,da smo samo znali,da nam je neko rekao pa da postupamo po savesti ili instiktu,ili je to neka viša sila tu uplela prste ili je sudbina koja je zapisana i predodređena za svakog pojedinačno?!