KNJIGA ŽIVOTA


O svakom od nas postoji zapis u knjizi života. Na kojoj strani i pod kojim rednim brojem ? Neko pre, a neko kasnije dospe u istu tu knjigu, sa spiskom dobrih i loših dela koje su učinjene za života.

Image result for death

Moram reći ovim putem, mada imena namerno neću pominjati zbog našeg druga, kolegu koji nas je prerano napustio. Bio je optimista, dobričina i pun želje za životom.

Image result for život

Sa svima je održavao drugarske i prijateljske odnose, svima je bio dobar osim samom sebi jer je bio rob svojih loših navika. To ga je i pobedilo, nije izdržao ubrzan tempo života koji ga je na kraju povukao na dno. Sećaćemo se njega kao blagog, iskrenog i neiskvarenog čoveka, druga i kolegu. Na njegovom mestu ostaće praznina koju je za života ispunjavao svojom pojavom i vedrinom.

Related image

Hvala na pažnji, svako dobro i činite dobro svakim danom da bi vas ljudi upamtili kao čestitog i poštenog čoveka…

Autor:Goran Popnovakov 2017