POVRATAK


Povratak u svoju rodnu grudu koju je napustio davno posle prvih ratova, kada se još tražilo zlato po planinama i rekama Amerike. Doseljenici sa svih strana sveta odlazili put zapada i velike obećane… Nastavite sa čitanjem