PIJANSTVO


–  Al si se ožderao sin ga materin ? spominje baba svom sinu Svetislavu jedincu kad je došao iz života sa prvim petlovima.- Kanda ti ne znaš put noću nego moraš po danu… Nastavite sa čitanjem