JEDAN DAN NA SELU


Čuju se prvi petlovi mati već ustala da pomuze krave, napravi fruštuk i probudi babu za posao koji ga čeka ceo dan. Deca još spavaju ne htede ih buditi jer je raspust a… Nastavite sa čitanjem