FURUNA


Furuna naša što smo je imali kod pokojnog dede u kući stara je valda bila preko sto godina i tada kad smo bili derani tih posleratnih godina. Gdi smo se grejali pored nje… Nastavite sa čitanjem