NE SME SE


Ko derani kad smo bili uvek su nas naši stari nešto opominjali šta se ne sme raditi kad se izađe iz naše avlije ? Pa da počnemo ? Ne sme se ne javiti… Nastavite sa čitanjem