ODLAZAK U GRAD


Moj prvi odlazak u grad beše kad sam imao negde mislim oko četiri godine iz sela te davne…Vodio me moj deda prvim jutarnjim autobusom iz sela nedaleko od Sentomaša za Novi sad na kolače… Nastavite sa čitanjem