KLIKERI


Joj što smo voleli ko derani da se sigradišemo sa klikerima na našem šoru pored starog oraja po celi dan. Napravimo prave turnire sa džepovima punima raznih staklenaca što dobismo od svojih rođaka… Nastavite sa čitanjem