TIŠINA


Bila jedna tišina koja je toliko jaka da se čula kilometrima daleko i mogli su da je čuju samo oni koji su slušali pažljivo ako zastanu na trenutak i osvrnu se oko sebe. Čuće samo lepe arije i tonove koji su ispunjavali prostor i dušu svakog čoveka ako pomisle na lepe stvari koji su doživeli kroz svoje i živote svojih najmilijih..

Tisina-uma.png

Tišina koja u svom svetu oslikava prave zvuke koje mogu čuti samo oni koji imaju talenat za muziku, igru i pevanje i razmišljaju svojom glavom bez predrasuda o svetu i ljudima oko nas. Sa pogledom ka horizontu koji se gubi u daljini ona nas smiruje i uspavljuje i pokriva u svoj zagrljaj mirnoće i večnog života.

stillness.jpg

Tišina se naizgled ne može čuti ali mogu se osetiti njene vibracije koja probija plafon i para uši da se čovek može osećati nelagodno i svi trnci koje kroz kosti prolaze da se može razboleti od sve te tišine ?! Volim tišinu kad sam sam i u njoj mogu da nađem način za sva rešenja problema u mom životu..Ja sam svoju tišinu našao i dobro se snalazim u njoj, nađite i vi svoju da budete sretni i puni života da bi pobegli od sve te buke koja nas guši i davi..

Autor:Goran Popnovakov 2019