RED I SAMO RED


Stojimo u redu satima i danima nešto čekamo a šta to niko ne zna ?! Čekamo da se nešto desi, dogodi a šta to niko ne zna ?! Stali smo se u neki… Nastavite sa čitanjem