MINULA VREMENA


Ko mali imao sam vreću za spavanje, neko plišano ćebe i jastuk koji sam dobio od mojih, verovatno iz Rumunije tih godina kada se šverc naveliko odvijao za vegetu i boks cigara a… Nastavite sa čitanjem