ŽENE VOLE OFICIRE


Petar Terzić jedan od od osmoro dece iz siromašne porodice iz okoline Uroševca posle onog velikog rata je pristupio vojsci kraljevine Jugoslavije kao mlad vojnik. U to vreme vojska je primala u službu perspektivne mlade momke. Sa godinama koje su prolazile mladi Petar Terzić je svojim zalaganjem i završenom vojnom akademijom od čina potporučnika a kasnije i kapetana. Kao oficir arteljeriskog puka je dobio da komanduje mladim vojnicima koji su se smenjivali na odsluženju vojnog roka u kasarni koja se nalazila u Nišu.
Image result for oficiri kraljevine jugoslavije
Posle par godina je dobio prekomandu u Beograd a posle par meseci i Novi Sad na Petrovaradinsku tvrđavu koja je bila brana od napada Turaka u ratovima sa Austrougarskom u XVIII veku. Gde god je boravio bili su omiljeni on i njegovi klasići u ženskom društvu i cenjeni gde god da su se pojavljivali. U kafanama i restoranima, bili gošćeni i čašćavani od svih.
Image result for oficiri kraljevine jugoslavije
Mlade devojke su volele mlade oficire zbog njihovog statusa u društvu i dobre plate koje su imali kao čuvari države koji su drugi zaslužili u ratovima koje su vođeni u prošlosti ?! Tako je i mladi poručnik Petar upoznao ženu svog života kćerkom jedinica u svog oca koji bi za nju dao sve ?! Tako i venčanje bi tih godina pred sam rat koji se mogao naslutiti u vazduhu i neke teško vreme ?!
Image result for žene i oficiri kraljevine jugoslavije
Puče rat u kojem su prvi nastradali vojnici i bili zarobljeni oficiri kraljevske vojske koji su bili poslati u zarobljeništvo u radne logore u Nemačku. Još dok se rat na ovim prostorima nije zakuvao i bitke vodile na svim frontovima. Povratkom iz zarobljeništva, kapetanu bivše države je ponuđeno da nastavi posao komandovanjem vojnicima koji su tek bili stasali za služenje vojnog roka.
Image result for vojska jna
Tih godina kada je vladala gvozdena disciplina i početak hladnog rata između istoka i zapada. Petar Terzić je radio u JNA i novo stvorene države koja je pružala zaštitu svim svojim građanima. Kao instruktor na topovima i novim oružjima koje su dolazile do odlaska u penziju pedesetih godina. Svoj život nastaviše kao penzioner čuvajući unuke i odlazeći na pijacu prodajući voće i povrće kao slobodan vojni penzioner, prepričavajući prošla vremena sa pričom kako su žene volele oficire ?! Hvala na pažnji !!!

Autor:Goran Popnovakov 2017