ŠLAJPIK


Ide ulicom Pera i stade se pipati svuda izvrćući džepove natraške od čakšira i sakoa pa stade glediti svoj šlajpik a on beše prazan pa stade kazivati- E moj šlajpiče, crni šlajpiče mnogo… Nastavite sa čitanjem