PAORSKA IDILA


Paorska idila je san za svakog paora ponaosob da sačuva ono što su mu njegov baba i deda ostavili u amanet, i ako može što više svojim naslednicima da naopako ne kažu šta… Nastavite sa čitanjem