ŠMIZLE


U selu beše bile naše šmizle koje su se znale pentrati na silos, na oraj i zgradu pošte, vijati kerove po šoru, ajčiti atove i pošabati se nama bećarima kolko one nisu imali… Nastavite sa čitanjem