REČ


Jedna reč šta ona sve može uraditi ne znam da li znate ? Može pokrenuti planine, reke i jezera, narode, stvari planove i snove. Pisana ili usmena jednako ima težinu i jačinu u… Nastavite sa čitanjem