STAZE


Staze nove koje se popločavaju same svakim našim korakom i neizvesna budućnost koja nas čeka na kraju puta svakom ponaosob donosi zebnju i strepnju za nečim novim. Drugačijim i možda već viđeno ali svako nosi svoj pečat koji treba tek da se utisne. Popunjene staze i raskršća koja su nas usmeravali na druge strane verujući da samo postoji jedan jedini put i budućnost koja nam je zapisana u vremenu.

222.jpg

Scenario života koji nas je oblikovao kako mentalno tako i fizički verujući samo u jedan život, jednu misao i ciljem kao da iza onog brega i brda ne postoji ništa osim onog nama znanog i ono što je neko nekad rekao ?! Ljudi koji su nas okruživali, savetovali pružali podršku ostaju za nama u našim srcima i sećanjima, a svi oni drugi će biti zaboravljeni i izgubljeni u ružnim sećanjima.

optical-illusions-photos-behind-the-scenes-surreal-eric-johansson-1.jpg

Verujem u nove susrete, nove veze i saradnje među ljudima i ideje koja se nadam biti zanimljiva i vredna spominjana kada i to ispuni svoj krug postojanja posle svega. Jer svako ima na pravo na nešto novo i drugačije sa željom da se ona ispuni i ostvari. Svako treba da u svom životu postigne svoj krug verujući u sve ono što označava dobro, da idući svojom stazom ne otvara nogom vrata i ista ta ne zatvara zadnjicom posle ne mora osvrtati šta je ostalo iza njega. Da li porušeni mostovi ili utabane staze i priča o vama kao dobrom čoveku.

Autor:Goran Popnovakov 2019