I TAKO


I tako… Umetnica sinoć opere ruke u lavoru, a slepom svetu oči kao da se najednom otvore. Progledano i shvatimo da je sve oko nas zabluda. I sjaj pozornice. I razgaćene silikonske pevaljke. I bradate pevačice i feminizirani pevači. I jahte i avioni. I supermarketi i perja kojima se kitimo.

I ratovi koje vodimo i u kojima ginemo. I politike i ideologije kojima se zaklinjemo. Sve je lažno. Živimo u svetu lažnih vrednosti. Sve to gubi vrednost, postaje besmisleno, kao da se samourušava onog momenta kad Umetnica obriše ruke peškirom. Pevala je na jeziku male zemlje, ali dobro su je razumeli svi narodi sveta.

Nosila je srpsku zastavu, ali predstavljala je i Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu i Sloveniju. Bila je predstavnik i Ukrajine i Rusije. Bila je predstavnik čitave Evrope. Predstavljala je i Ameriku i Australiju. Sinoć je bila jedini pravi i istinski predstavnik svake države na svetu. Predstavljala je sve nas. Kao da je bila vesnik sa druge planete.

A njena misija je bila da nam svima prenese važnu poruku. Poruku o tome kako živimo zabludu i klanjamo se lažnim idolima. Poruku o tome da je naša civilizacija trula iznutra, da je svet u dubokoj krizi. Poruku zdravlja bolesnom čoveku. Konstrakta….

Autor:Vladimir Vujinović 2022